Přihláška na klubovou výstavu KABT

12. 9. 2015 Konopiště

stav: vytváření

Povinnou součástí přihlášky jsou přílohy: oboustraná kopie průkazu původu, doklad o zaplacení a případné povinné přílohy pro zařazení do tříd pracovní a vítězů , včetně soutěžě testovaných. Přílohy lze nahrávat v několika krocích, nebo zabalit do zip archivu.

Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků. Prohlašuji, že jsou mi ustanovení výstavního řádu ČMKU a propozic známa a že se jim podrobuji.

Souhlasím se zveřejněním svého jména a adresy v seznamu vystavovatelů výstavy.